ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.), σας ενημερώνει, ότι το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της (που ορίσθηκε με τις υπ' αριθ. 10585/2020 & 11529/2020 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) προέβει σήμερα την 19-1-21 σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω :

  1. Πρόεδρος: Χαϊνης Γεώργιος
  2. Γενικός Γραμματέας: Κοντογιάννης Γεώργιος
  3. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Παράσχος Παναγιώτης
  4. Οργανωτικός Γραμματέας : Βούλγαρης Κων/νος
  5. Ταμίας: Κόζανας Κων/νος
  6. Μέλος: Γεωργιάδης Αθανάσιος
  7. Μέλος: Κατραντζόγλου Ιωάννης
  8. Μέλος: Μητρόπουλος Θεόδωρος
  9. Μέλος: Καλούδης Σάββας

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

της προσωρινής Διοικούσας

της προσωρινής Διοικούσας

 

 

Χαϊνης Γεώργιος

Κοντογιάννης Γεώργιος

 

 

 

Loading...