ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Προσωρινής Διοικούσας της ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.) λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό της και τις υπ' αριθ. 10585/2020 & 11529/2020 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης με απώτερο σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την εκλογή όλων των καταστατικών οργάνων της. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:


α. Διοικητικός απολογισμός 2020
β. Οικονομικός Ισολογισμός 2020
γ. Προϋπολογισμός έτους 2021
δ. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών σε δύο μήνες από την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.


Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική συνέλευση έχουν τα μέλη της Ένωσης που θα είναι εγγεγραμμένα έως την ημερομηνία διενέργειας της, και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (εγγραφή). Η ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, είναι η Κυριακή 21-2-21 με επαναληπτική (σε περίπτωση μη απαρτίας) η Κυριακή 28-2-21. Ο τόπος ο τρόπος και η ακριβής ώρα διενέργειας της, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση και θα είναι σε συνάρτηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα έχουν καθορισθεί από την πολιτεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Προσωρινής Διοικούσας

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Χαϊνης Γεώργιος
Κοντογιάννης Γεώργιος


 

Loading...