ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Προσωρινής Διοικούσας της ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.) λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της πανδημίας Covid-19 καθώς και τα νέα ανακοινωθέντα μέτρα της πολιτείας (μετακινήσεις & συναθροίσεις) για την καταπολέμηση της, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης που είχε αποφασισθεί για την  Κυριακή 21-2-21. Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, καθορίστηκε η Κυριακή 21-3-21 με επαναληπτική (σε περίπτωση μη απαρτίας) η Κυριακή 28-3-21. Ο τόπος ο τρόπος και η ακριβής ώρα διενέργειας της, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση και θα είναι σε συνάρτηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα έχουν καθορισθεί τότε από την πολιτεία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Προσωρινής Διοικούσας

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Χαϊνης Γεώργιος
Κοντογιάννης Γεώργιος

 

Loading...