Η Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 παρέχει έκπτωση 20% στα μέλη της ΕΣΠΕΚΜ για τα τέκνα τους που θα συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Αθλητικής Προετοιμασίας για τους Υποψήφιους Στρατιωτικών Σχολών,Αστυνομίας και TΕΦAΑ» και ειδικές τιμές για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές της.