ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.

 

Πρόεδρος: Χαρίτων Χαριτίδης
Αντιπρόεδρος Α':
Αριστείδης Ματσούκης
Αντιπρόεδρος Β': Ηλίας Ευαγγέλου
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παράσχος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Κετσιετσίδης
Οργανωτικός Γραμματέας: Ιωάννης Κατραντζόγλου
Ταμίας: Βασίλειος Γιαχουντής
Μέλος: Μαριλένα Μυλωνέρου
Μέλος: Αθανάσιος Γεωργιάδης

Πρόεδρος:

Χαρίτων Χαριτίδης

Αντιπρόεδρος Α':

Αριστείδης Ματσούκης

Αντιπρόεδρος Β':

Ηλίας Ευαγγέλου

Γενικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Παράσχος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Γεώργιος Κετσιετσίδης

Οργανωτικός Γραμματέας:

Ιωάννης Κατραντζόγλου

Ταμίας:

Βασίλειος Γιαχουντής

Μέλος:  Μαριλένα Μυλωνέρου
Μέλος:  Αθανάσιος Γεωργιάδης

 

Loading...