ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.

 

Πρόεδρος: Γιαχουντής Βασίλειος
Αντιπρόερος Α': Βούλγαρης Κων/νος
Αντιπρόεδρος Β': Τσιγκρέλης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Κοντογιάννης Γεώργιος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Κούταλος Παναγιώτης
Οργανωτικός Γραμματέας: Χαΐνης Γεώργιος
Ταμίας: Κόζανας Κων/νος
Μέλος: Ρουφίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Παράσχος Παναγιώτης

Πρόεδρος:

Γιαχουντής Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Α':

Βούλγαρης Κων/νος

Αντιπρόεδρος Β':

Τσιγκρέλης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας:

Κοντογιάννης Γεώργιος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Κούταλος Παναγιώτης

Οργανωτικός Γραμματέας:

Χαΐνης Γεώργιος

Ταμίας:  Κόζανας Κων/νος

Μέλος:  Ρουφίδης Χαράλαμπος
Μέλος:  Παράσχος Παναγιώτης

 

Loading...