ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.

 

 Πρόεδρος:  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
 Αντιπρόεδρος Α':  XΑΪΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Αντιπρόεδρος Β':  ΜΥΛΩΝΕΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
 Γενικός Γραμματέας:  ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:  ΚΕΤΣΙΕΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Οργανωτικός Γραμματέας:  ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Ταμίας:  ΓΙΑΧΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Μέλος:  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ