Ο Βουλευτής Πιερίας της ΝΔ κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος, κατόπιν αιτήματος  της ΕΣΠΕΚΜ, έχει δρομολογήσει ενέργειες για τις "Παιδικές Κατασκηνώσεις" των τέκνων των στρατιωτικών.  Η ΕΣΠΕΚΜ ζητά τη στήριξη όλων των εμπλεκομένων στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων τους. Ακολουθεί η επιστολή προς τον βουλευτή κ. Μπαραλιάκο.

Loading...
{/aridoc}

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, κατόπιν αιτήματος  της ΕΣΠΕΚΜ, έχει δρομολογήσει ενέργειες για τους "Συζευγμένους Στρατιωτικούς με Τέκνα εκ των Οποίων Ένα ΑμεΑ".  Η ΕΣΠΕΚΜ ζητά τη στήριξη όλων των εμπλεκομένων στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων τους. Ακολουθεί η επιστολή προς τον βουλευτή κ. Βαρτζόπουλο

Loading...

Ο Βουλευτής Πιερίας της ΝΔ κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος, κατόπιν αιτήματος  της ΕΣΠΕΚΜ, έχει δρομολογήσει ενέργειες για την "Συνυπηρέτηση Συζύγων Αμφότερων Στρατιωτικών".  Η ΕΣΠΕΚΜ ζητά τη στήριξη όλων των εμπλεκομένων στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων τους. Ακολουθεί η επιστολή προς τον βουλευτή κ. Μπαραλιάκο η οποία και μας παραχωρήθηκε από την Ένωση.

Loading...